På svenska In English
Vägval -  vägval och samhälle på Gotland under 1500 år

Vägval - vägval och samhälle på Gotland under 1500 år

Av Kalle Måhl.

Forskning kring äldre vägar och särskilt förhistoriska vägsystem har bedrivits i ringa omfattning. Enstaka vägsträckningar och lokala vägnät har beskrivits i hembygdsböcker och liknande topografisk litteratur.
Vägsystemens tillkomst och framväxt i ett längre tidsperspektiv har därvid sällan analyserats.

Boken VÄGVAL kan därför ses som ett pionjärarbete där en vetenskaplig metod presenteras för att nå kunskap om ett äldre samhälles infrastruktur alltså vägarnas och vägsystemens uppkomst och utveckling i kulturlandskapet.

Titel: Vägval - vägval och samhälle på Gotland under 1500 år.
Författare: Kalle Måhl
Förlag: Calidris
Utgivningsår: 2002
Språk: svenska
Antal sidor: 207. Illustrerad
Format: Kartonnage.
Storlek: 175 x 245 x 20 mm
Vikt: 705 g
ISBN:91-89289-03-x

Antal i lager: 9

55:-75:-


Vems är du? Svenskbyborna, åttio år i Sverige
För innehåll, se bild.
Antal i lager: 3
69:-200:-
Från Gutabygd 2009
Gotlands Hembygdsförbunds årsbok.
Antal i lager: 1
190:-290:-
 
Gotlands Museum – Strandgatan 14 – 621 56 Visby – Tel 0498-29 27 25 – webshop@gotlandsmuseum.se